1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.home-sofa.pl.
 2. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Meblomak Sp. Z o.o. z siedzibą w Rumia (kod: 84-232), ul. Szkutników 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000015527; NIP 588-19-29-111, kapitał zakładowy 3 000 000 PLN w całości opłacony, zwana dalej Sklepem.

§1 Przetwarzanych danych oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  • rejestracji indywidualnego konta w sklepie internetowym i zarządzania tym kontem;
  • składania zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w celu wykonania umowy sprzedaży;
  • zamieszczania opinii, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
 2. W przypadku rejestracji konta, składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje:
  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko;
  • dane adresowe;
  • numer telefonu;
  W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzany jest o nazwę firmy oraz jej numer NIP.
 3. Podczas rejestracji konta Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu i może to hasło zmieniać. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  Podanie niezbędnych danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, jednak nie podanie ich spowoduje, iż nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.

§2 Przechowywanie i udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane mogą być dostawcom usług, z których korzysta Sklep przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sklepu co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające, albo samodzielnie określają te cele i sposoby ich przetwarzania - administratorzy.
  • podmioty przetwarzające - Sklep korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sklepu. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym Sklepu oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  • administratorzy - Sklep korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Ponadto, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 3. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system System Płatności Online BM, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.

§3 Pliki cookies

 1. Sklep internetowy używa niewielkich plików, nazywanych cookies, które zależnie od ustawień przeglądarki internetowej zapisywane są na urządzeniu końcowym odwiedzającego sklep internetowy. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny z której pochodzą, tzw. czas wygaśnięcia oraz indywidualną liczbę identyfikującą taki plik. Informacje zbierane za pomocą tych plików pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy, dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin stron produktowych w sklepie internetowym.
 2. Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub po wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
  • cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zarówno mechanizm cookies trwałych jak i sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klienta.
 3. Sklep wykorzystuje cookies w celu uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym oraz analiz i badań oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów, a w przypadku skorzystania z takiej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, wyłączając jedynie funkcje które ze wymagają plików cookies.

§4 Bezpieczeństwo

 1. Sklep zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do konta w serwisie. Sklep stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym utracił hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła, które jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu wygenerowania nowego hasła należy wskazać odpowiedni adres e-mail, na który trafi instrukcja do ustanowienia nowego hasła.
 3. Sklep nie wysyła korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, w szczególności hasła dostępu do konta.

Polityka Prywatności obowiązuje od 01.07.2019r., może ulec zmianie, o czym Sklep poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.